Webinar: Els micobacteris a la interfície domèstic-silvestre a Euskadi

Data
02/12/2021
Localització
Virtual
Organitzador
Registra't

En aquesta jornada es presentaran els resultats que ha obtingut NEIKER en els darrers anys en el marc dels projectes “Vigilància sanitària de les espècies silvestres a Euskadi (projecte VEPIFAUS)” finançat pel Govern Basc, en què col·laboren les Diputacions Forals de Araba, Biscaia i Gipuzkoa, i “INNOTUB – Xarxa transpirinenca de recerca i desenvolupament d'eines innovadores per al control de la tuberculosi animal”, finançat per la UE a la convocatòria Interreg-POCTEFA i cofinançat per FEDER.

Programa i inscripció a l'enllaç de dalt.

Coordinador del projecte
Socis
Finançament
envelopecrossmenu