Continuen els treballs de camp i de laboratori de la xarxa INNOTUB

19 abril 2021

Recentment s'han iniciat els estudis d'eficàcia amb autovacunes contra la tuberculosi en cabres. Aquestes vacunes han estat desenvolupades conjuntament, en el marc de l'Acció 6 de el projecte, per l’Institut de Recerca i Tecnologia AgroalimentàriesCentre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i l’Instituto Vasco de investigaciones agrarias (NEIKER), tots dos socis de la xarxa INNOTUB.

L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) i la Universtat Autònoma de Barcelona (UAB) estan realitzant entrevistes al sud-oest de França i al nord-est d'Espanya per recopilar dades de primera mà sobre les pràctiques de bioseguretat en relació amb la tuberculosi bovina i les percepcions dels ramaders sobre el risc de la tuberculosi bovina, les estratègies de control i la comunicació (accions de el projecte 3 i 4, respectivament).

La UAB contínua recollint mostres de micromamífers en àrees de brot de Mycobacterium microti per assolir l'objectiu d'una de les activitats marcades en l'Acció 3 de el projecte. Aquestes mostres estan sent analitzades per IRTA-CReSA i l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Així mateix, NEIKER també està mostrejant i analitzant aquestes espècies, però a prop de granges de boví on s'havien detectat reaccions inespecífiques durant el programa nacional d'eradicació de la tuberculosi.

Coordinador del projecte
Socis
Finançament
envelopecrossmenu