Els membres d’INNOTUB es reuneixen per fer el seguiment dels estudis en marxa sobre bioseguretat i anàlisi de risc

2 octubre 2020
  • El 21 de setembre de 2020 es va celebrar la primera reunió de progrés de les activitats de l’acció 3, en què van participar tots els socis de l’acció (ANSES, ENVT, UAB, IRTA, NEIKER).

L'acció 3 del projecte INNOTUB té com a objectiu conèixer millor l'epidemiologia de la tuberculosi animal i l'impacte de les mesures de bioseguretat sobre la malaltia per millorar-ne la gestió. Aquesta acció, coordinada per l’Escola Nacional Veterinària de Toulouse, busca complir dos objectius principals. En primer lloc, avaluar el paper dels petits rosegadors en la circulació de Mycobacterium microti i en segon lloc, caracteritzar i millorar les pràctiques de bioseguretat en la cria de bestiar lactant per contribuir al control de tuberculosi bovina.

Per assolir l’objectiu 1, s’organitzaran campanyes de captura de rosegadors en set llocs dividits en granges de cria i en llocs de transhumància de dues valls pirinenques de Catalunya. A cada lloc, es capturaran rosegadors durant 5 dies consecutius. La primera campanya de captura està prevista per a l’octubre del 2020. La seguiran tres campanyes més a la primavera del 2021, la tardor del 2021 i la primavera del 2022. Els rosegadors capturats es posaran a prova per detectar possibles infeccions amb M. microti. Aquest estudi de camp permetrà estimar la prevalença del bacteri en les poblacions de rosegadors i comprendre millor el risc d’infecció per a les explotacions de bestiar boví de la regió.

Per assolir l’objectiu 2, s’organitzaran entrevistes a 40 criadors espanyols a Catalunya i al País Basc i a 40 criadors francesos dels Pirineus Atlàntics. Durant aquestes entrevistes, els investigadors recopilaran tota una sèrie de dades relacionades amb les pràctiques ramaderes, les mesures de bioseguretat implementades a les explotacions i les percepcions dels agricultors sobre l’eficàcia d’aquestes pràctiques. Aquestes entrevistes, organitzades amb l’ajut dels serveis veterinaris francès i espanyol, començaran el gener del 2021. Les dades recollides ajudaran a determinar els perfils de bioseguretat dels ramaders de bestiar lactant de la regió, s’utilitzaran per desenvolupar models d’anàlisi de riscos. la introducció de la tuberculosi bovina en la ramaderia i permetrà prioritzar les pràctiques de bioseguretat amb més probabilitats de limitar la introducció de la tuberculosi bovina en la ramaderia.

Coordinador del projecte
Socis
Finançament
envelopecrossmenu