La percepció social i les estratègies de comunicació són factors clau per a l'èxit de les campanyes d'eradicació de la tuberculosi animal

16 juliol 2021

Un dels objectius de el projecte INNOTUB és detectar les diferències en la forma de comunicar els diferents aspectes relacionats amb la gestió i vigilància de la malaltia entre els diferents actors implicats. D'una banda, la comunicació per part de les institucions i els investigadors posen el focus gairebé exclusivament en la malaltia en sí, «emprant gairebé exclusivament expressions metafòriques bèl·liques, on es planteja la malaltia en un escenari de vencedors i derrotats», descriu Alberto Allepuz, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i afegeix que «precisament és important que des d'aquests àmbits es comuniquin altres aspectes com la formació als ramaders, implicacions socials i econòmiques o els beneficis de tenir ramats lliures de la malaltia» .

Per contra, segons les entrevistes, els investigadors conclouen que els ramaders tracten una major varietat de temes relacionats amb la tuberculosi, més enllà de la malaltia sobre l'animal, com són la gestió dels seus ramats, les relacions amb l'Administració o la seva preocupació davant les normatives. «Consideren que la malaltia és un recorregut en el qual es pot avançar o retrocedir i la plantegen com un factor que exerceix pressió sobre les seves explotacions i els seus ramats», comenta Allepuz. Per aquest motiu, consideren que els ramaders haurien de tenir més visibilitat en la comunicació sobre la tuberculosi.

Coordinador del projecte
Socis
Finançament
envelopecrossmenu