Quines son les diferents percepcions del risc de la tuberculosi bovina?

16 juliol 2021

La xarxa transpirinenca INNOTUB estudia les pràctiques de bioseguretat i les percepcions de ramaders i veterinaris tant sobre el risc de tuberculosi bovina, com sobre l'eficàcia de les mesures la vigilància i de la malaltia.

La implementació de mesures de bioseguretat en les explotacions ramaderes s'ha demostrat com una de les eines fonamentals per al control de la tuberculosi animal. En un estudi liderat per l’Escola Nacional Veterinària de Toulouse (ENVT), la xarxa transpirinenca de R+D+I en tuberculosi animal INNOTUB ha identificat dos perfils de ramaders a la regió dels Pirineus Atlàntics (sud-oest de França) en funció de les seves pràctiques de bioseguretat i les seves percepcions sobre el risc, la vigilància i les mesures de control de la tuberculosi bovina.

Un primer perfil estaria format per ramaders d'explotacions grans, amb nombroses entrades d'animals i visites de personal, mentre que el segon perfil estaria constituït pels ramaders d'explotacions petites, en els quals es produeixen pocs moviments d'animals i poques visites. Segons els resultats preliminars s'ha detectat que en aquesta regió de França, són precisament els ramaders d'explotacions grans els que atribueixen un menor risc a la tuberculosi i relativitzen la importància de la malaltia.

En els següents mesos s'estudiarà si aquest patró es reprodueix també a Catalunya i a la resta d’Espanya. L'objectiu final és el de caracteritzar els diferents perfils de les granges en relació ala bioseguretat i desenvolupar una aplicació per avaluar risc d'entrada d ela tuberculosi a les explotacions.

Coordinador del projecte
Socis
Finançament
envelopecrossmenu