Quines són les possibles vies de transmissió de micobacteris entre la fauna silvestre i el bestiar boví del País Basc?

8 novembre 2021

Els micobacteris són els bacteris causants de dues malalties d'especial rellevància en sanitat animal com són la tuberculosi i la paratuberculosi. En el cas de la tuberculosi hi ha programes oficials dirigits a eradicar aquesta malaltia en bestiar boví i cabrum. Tot i això, la interacció existent entre la fauna silvestre i el bestiar pot comprometre l'èxit d'aquests programes tant per la transmissió dels micobacteris causants de la tuberculosi com d'altres micobacteris no tuberculos que poden generar interferències en el diagnòstic de la tuberculosi.

En un estudi liderat per NEIKER, publicat recentment a la revista Animals, es van col·locar càmeres de fototrampeig durant un any a 67 localitzacions de tres explotacions del País Basc amb historial previ de Mycobacterium bovis o micobacteris no tuberculoses, i les dades dels vídeos obtinguts van ser utilitzades per modelitzar les visites de sis espècies silvestres a aquestes granges. En total es van registrar 1293 visites de fauna silvestre, succeint el 85% de les mateixes durant la nit i sent la guineu l'espècie què va visitar més freqüentment les granges. Les interaccions directes van ser pràcticament anecdòtiques (2%) comparades amb les indirectes (98%). També cal destacar que les pastures del bestiar van ser el lloc més propici per a la interacció entre la fauna silvestre i les vaques, però sobre la base dels resultats obtinguts la transmissió dels micobacteris es duria a terme principalment de forma indirecta. Les latrines de teixó podrien representar punts d'agregació per al teixó, el porc senglar i la guineu i per tant, d'exposició a micobacteris entre aquestes tres espècies i el bestiar boví.

Segons la informació epidemiològica prèvia i els patrons d'interacció observats, els senglars, els teixons, les guineus i els petits rosegadors són l'espècie o el grup més freqüentment en contacte amb el bestiar boví i, per tant, poden ser els més implicats en l'epidemiologia de les micobacteriosis en la interfície fauna silvestre-explotacions ramaderes en aquesta àrea.

Coordinador del projecte
Socis
Finançament
envelopecrossmenu