Infecció per Mycobacterium microti en guineus a França

8 juliol 2021

En un article recent, els investigadors Anses de la xarxa Innotub, han descrit que Mycobacterium microti, l'agent causal de la tuberculosi en talpons, pot infectar també a les guineus. En una investigació duta a terme en quatre regions endèmiques de tuberculosi bovina a França (incloent la regió dels Pirineus Atlàntics que és limítrof amb la frontera espanyola), s'ha detectat guineus vermelles infectades per Mycobacterium bovis, M. microti, i també per tots dos patògens de forma concomitant a la població de guineus.

La infecció sembla produir-se per la ingestió de fonts d'aliments contaminades (probablement de petits rosegadors infectats que constitueixen el principal reservori de M. microti), ja que els nòduls limfàtics mesentèrics (que drenen directament de l'intestí) van ser els més afectats.

Si bé les guineus són sensibles a M. microti, sembla que jugarien només un paper de "fons de sac" en l'epidemiologia d'aquest bacteri, ja que no s'han trobat ni lesions tuberculoses visibles, ni s'ha detectat excreció fecal.

Aquests resultats reforcen dades prèvies que demostren l'àmplia distribució de M. microti a la fauna silvestre, en el medi ambient i, per tant, l'important risc d'exposició per als animals de producció, en els quals pot provocar una interferència amb les proves de monitoratge i de diagnòstic de la tuberculosi bovina.

Coordinador del projecte
Socis
ENTITATS ASSOCIADES:
Finançament
envelopecrossmenu