Estudiem la tuberculosi dels talpons

13 gener 2022

Alguns rosegadors silvestres, com els talpons, poden patir tuberculosi, principalment causada pel bacteri Mycobacterium microti i eventualment poden transmetre la infecció a altres espècies de mamífers, tant silvestres com domèstics. Un dels objectius de la xarxa Innotub és el d'estudiar el paper que poden tenir els rosegadors en l'epidemiologia de la tuberculosi i, per aquest motiu, es va plantejar una infecció experimental en animals de laboratori, en concret en el talpó roig (Myodes glareolus), amb una soca pirinenca de M. microti (aïllada al sud de França).

Aquest estudi, finançat pel programa Interreg-POCTEFA (EFA357/19/INNOTUB) i els FEDER, s'ha dut a terme a les instal·lacions de l'IRTA-CReSA amb la col·laboració de l'Anses i amb animals de laboratori criats a l'Istituto Superiore di Sanità (Roma, Itàlia). L'estudi, que s'ha publicat recentment a la revista científica Microorganisms, ha servit per descriure la patologia induïda per M. microti en talpons infectats per dues vies diferents (intragàstrica i intraperitonial) i amb diferents dosis. També s'ha caracteritzat la progressió de la infecció en diferents etapes posteriors al desafiament experimental. Finalment, s'han identificat indicis de transmissió entre animals infectats experimentalment i animals control no infectats en contacte amb els anteriors.

Els resultats confirmen la susceptibilitat dels talpons a la infecció per M. microti, indiquen una tendència a la progressió de la infecció cap a la fase generalització i suggereixen la capacitat dels talpons de mantenir la infecció en la seva població i de transmetre-la a altres espècies, ja sigui per una vía directa o indirecta.

Coordinador del projecte
Socis
Finançament
envelopecrossmenu